Yedieminlik faaliyetleri özelleştiriliyor

Yediemin, alacaktan doğan icra işleminin motorlu araçlara uygulanmasının ardından, söz konusu malın emanet edildiği yer ve kişi olarak tanımlanıyor. İcrası yapılan mal, yedieminde emanet olarak tutuluyor ve bu süreçte icra yapılan rakam ödendiğinde geri alınabiliyor. Ancak bazen de ödeme yapılıp icra ortadan kalkmadığı için bu mal yıllarca yedieminde tutulabiliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, icra ve iflas kanununun 88. maddesi kapsamındaki yedieminlik faaliyetleri özelleştirme kapsam ve programına alınması ile birlikte yedieminilik yapısı ve uygulamasında değişikliğe gidildi. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar yedieminlik faaliyetleri ilgili mevzuatı çerçevesinde mevcut haliyle yürütülmesine devam edilecek. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak. Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruf yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek. Yedieminlik faaliyetleri bir bütün olarak veya bölgelere ayrılarak özelleştirilecek. Özelleştirme sözleşmelerinin, işletici ile ÖİB ve Adalet Bakanlığı tarafından imzalanmasına karar verildi. İcra ve iflas kanununun 88. maddesi kapsamında haczedilen mallar, halihazırda Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza ediliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir