TÜİK ‘Veri Kalite Kontrol Kurulu’ oluşturuldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  Başkanlığının Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kurul, merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ile resmi istatistik programında yer alan istatistiklerin üretimine yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp verilerin yayınlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak üzere oluşturuldu. Buna göre, ​​​​​​​Kurul, TÜİK başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, en az üç daire başkanı ve en az bir istatistik müşavirinden oluşacak. Kurulun üye sayısı 9’dan fazla olmayacak. Kurul üyelerinin asli görevleri sona erdiğinde, kurul üyeliği görevleri de kendiliğinden son bulacak. Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Başkanlık tarafından geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturulabilecek. Çalışma grupları, kendilerine verilen görevle ilgili bir rapor hazırlayarak sunacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir