SPK kitle fonlaması tebliğini yeniledi

Resmi Gazete’de yayınlanarak bugün yürürlüğe giren tebliğe göre, paya veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşların asgari 1 milyon lira tamamının nakden ödenmiş sermaye şartını sağlaması gerekiyor. Bu kuruluşların; paylarının tamamının yazılı olması, ticaret unvanında “Kitle Fonlama Platformu” ibaresinin bulunması, esas sözleşmesinde işletme konusunun münhasıran paya veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunulmasına aracılık edilmesi olarak belirtilmiş olması ve yönetim kurulunun asgari 3 kişiden oluşması zorunlu olacak. Tebliğle, nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişilerin, bir takvim yılı içinde paya dayalı kitle fonlaması yoluyla azami yatırım miktarı 20 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Ancak bu sınır 200 bin lirayı aşmamak kaydıyla, yatırımcının platforma beyan ettiği yıllık net gelirinin yüzde 10’u olarak uygulanabilecek. Önceki tebliğde bu sınır 100 bin lira olarak uygulanıyordu. Nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla bir projeye azami 20 bin liraya yatırım yapabilecek. Toplanan fonların aktarılmasından önce girişimci tarafından yeni bir AŞ’nin kurulmuş, limited şirket türündeki girişim şirketleri için AŞ’ye dönüşümün tamamlanarak ticaret siciline tescil ettirilmiş olması ve bu fonların yalnızca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylar karşılığında fonlanan şirkete aktarılması zorunlu olacak. Fonlanan şirketin payları karşılığında yatırımcılardan sağlanan fonların tamamının nakden ödenmiş olması gerekiyor. Tebliğle, 1 milyon lirayı aşan fon taleplerinde, hedeflenen fon tutarının toplanmış sayılması için hedeflenen fonun en az yüzde 10’una tekabül eden fonun toplanmış olmasına ilişkin sınır da yüzde 5’e indirildi. Bu tutarın kampanya süresi içinde nitelikli yatırımcılar tarafından karşılanmış olması zorunlu tutuldu. Paya veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayacak girişim şirketlerinin teknoloji veya üretim faaliyetinde bulunmaları zorunlu olacak. Platforma başvuru tarihi itibarıyla itfa edilmemiş borçlanma aracı bulunan ihraççılar, halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ile platforma başvuru tarihi itibarıyla itfa edilmemiş borçlanma aracı bulunan ihraççıların önemli etkiye sahip ortak konumunda bulunduğu şirketler borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayamayacaklar. Tebliğin yürürlük tarihi olan bugün itibarıyla, SPK tarafından listeye alınmış olan platformlar, bu tebliğ kapsamında da paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplamak üzere ilan edilen listeye alınmış sayılacaklar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir