Merkez Bankası, enflasyonun artış nedenlerini değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 2,39 oranında arttığını, yıllık enflasyonun 0,31 puan yükselişle yüzde 19,89 olduğunu belirttiği raporunda artan enflasyona ilişkin yükselen enerji fiyatlarına dikkat çekildi. Merkez Bankası raporunun özetinde “Yıllık enflasyon gıda ve temel mal dışındaki gruplarda yükseliş kaydederken, bu artışa en belirgin katkı enerji ve tütün ürünlerinden gelmiştir. Ekim ayında petrol, propan, bütan, kömür gibi enerji fiyatları dolar bazında kayda değer bir oranda yükselirken, Türk Lirası’ndaki görünüm ile birlikte yurt içi enerji kalemlerinde yüksek fiyat artışları kaydedilmiştir.” dedi. Merkez Bankası ekim ayı fiyat gelişmeleri raporunda tütün ürünlerindeki fiyat artışının tüketici enflasyonuna etkisi 0,30 puan civarında olduğunu belirtti. enerji Lokanta ve otel grubu fiyatlarındaki yükseliş eğilimi hizmet yıllık enflasyonunu olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğini dile getiren TCMB, temel mal yıllık enflasyonu dayanıklı tüketim mallarının da fiyat gelişmelerine bağlı olarak yavaşladığını aktardı. Merkez Bankası’nın raporunda “Gıda yıllık enflasyonundaki gerilemede ise taze meyve fiyatlarındaki düzeltme hareketinin etkisi hissedilmiştir. Emtia fiyatları Ekim ayında enerji, metal ve tarımsal ürünler öncülüğünde olumsuz bir seyir izlemiş ve dış fiyat baskıları belirginleşmiştir. Merkez Bankası, enflasyonun artış nedenlerini değerlendirdi #2
Bu gelişmelere ek olarak, artan tedarik sıkıntıları ile birlikte üretici fiyatları enerji ve ara malı sektöründe belirgin olmak üzere alt gruplar genelinde yükselmiştir. Bu dönemde B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları sınırlı bir oranda gerilerken, göstergelerin yakın dönem eğilimlerinde ekim ayında da yavaşlama kaydedilmekle birlikte yüksek seviyeler korunmuştur.” enerji
Rapora göre enerji fiyatları ekim ayında yüzde 4,58 oranında arttı. Bu dönemde petrol, kömür, propan, bütan, doğalgaz gibi uluslararası enerji fiyatları dolar bazında güçlü bir artış kaydetti. Bu gelişmelerle akaryakıt (yüzde 8,87), tüp gaz (yüzde 11,86) ve katı yakıt (yüzde 16,10) tüketici fiyatlarında yüksek aylık artışlar izlendi. Akaryakıt ÖTV miktarının sıfırlanmasıyla eşel mobil sistemi sınırına ulaştı, böylelikle Türk Lirası cinsi uluslararası enerji fiyatlarındaki gelişmeler yurt içi akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya başladı. Halihazırda eşel mobil sisteminin önemli bir enflasyonist baskıyı engellemeye devam etti. Bu gelişmelerle birlikte yıllık enerji enflasyonu ekim ayında 2,99 puan yükselerek yüzde 25,76 oldu. Merkez Bankası, enflasyonun artış nedenlerini değerlendirdi #4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir