Kooperatifler kanunu birçok yenilikle birlikte yayınlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, vergi sistemine yenilikler getirildi. Aynı Resmi Gazete’de yayınlanan kooperatifler kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, kooperatiflerde ortaklık başvurusu yapıldıktan sonra kooperatif yönetim kurulu, başvuruyu bir ay içinde sonuçlandıracak ve başvuru sahibine bildirecek. Yönetim kurulu, ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyanları ortaklığa kabulden kaçınamayacak. Genel kurul toplantısı, ana sözleşmede hüküm bulunması şartıyla elektronik ortamda da yapılabilecek. Kooperatifler kanunu birçok yenilikle birlikte yayınlandı #1 Yasayla ortaklık payı değeri yeniden düzenlendi. Buna göre bir ortaklık payı değeri ve senetle temsil edilmeyen her bir payın değeri 100 lira olarak belirlendi. Ortaklık payının değeri, kooperatiflerin amaç ve faaliyet konularına göre ilgili bakanlıkça artırılabilecek. Kooperatifler, kooperatif birliklerine; kooperatif birlikleri de merkez birliğine ortak olmadığı takdirde, kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacak ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacak. Bu kapsamdaki başvurularda; birlikler kooperatifleri, merkez birliği de birlikleri ortaklığa kabulden kaçınamayacak. Kooperatifler kanunu birçok yenilikle birlikte yayınlandı #2 Ticaret Bakanlığı tarafından tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezî veri tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) bir yıl içinde kurulacak. Yasaya eklenen geçici maddeye göre, kooperatifler ve üst kuruluşları, ana sözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu kanun hükümlerine intibak ettirmek zorunda olacaklar. Ana sözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılacak.

Kütahya geceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir