İstihdamın 1 milyon 277 bin kişi artması hedefleniyor

İstihdam sorununun giderilmesi yeni çalışma alanlarının açılması ve üretim hızının artması ile mümkün olabilir.  2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da bu doğrultuda istihdam, sosyal güvenlik sistemi ile iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki hedeflere yer verildi. Programa göre, 2022’de koronavirüs salgını sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanması bekleniyor. Bu kapsamda, istihdamın bir önceki yıla göre 1 milyon 277 bin kişi artması ve işsizlik oranının ise yüzde 12’ye gerilemesi bekleniyor. İş gücüne katılma oranının da toparlanarak, 2022’de 1 puan artışla yüzde 52,4’e ulaşması öngörülüyor. Gelecek yıl sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 675,8 milyar lira, toplam giderlerinin 714,7 milyar lira ve gelir-gider açığının 39 milyar lira civarında olması öngörülüyor. Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oran olarak gelirlerin yüzde 8,6, giderlerin yüzde 9,1 ve açığın yüzde 0,5 olması bekleniyor. SGK’ya 2022’de faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların Genel Sağlık Sigortası primi de dahil olmak üzere toplam 280,7 milyar lira tutarında ve GSYH’nın yüzde 3,6’sı oranında bütçe transferi yapılması planlanıyor. Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak. Bu kapsamda, kayıt dışı istihdam oranının yüzde 28,5’e düşürülmesi planlanıyor. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK’lar ile eğitim, seminer ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenecek. İş ekipmanlarının, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve yerli üretim özendirilecek. Bu çalışmalarla, ölümlü iş kazası oranının yüz binde 5,9’a düşürülmesi hedefleniyor.

Hınıs escort

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir