Genel devlet açığının GSYH’ye oranı geçen yıl yüzde 4,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı genel devlet açığı, 2020 yılında 235 milyar 256 milyon yüzde olarak tahmin edildi ve genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı yüzde 4,7 oldu. Mahalli idareler alt sektörü 2020 yılında fazla verirken merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2020 yılında yüzde 39,8’e yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2020 yılında 1 trilyon 810 milyar 867 milyon liraya yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35,9’a ulaştı. Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 575 milyar 611 milyon liraya yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 31,2 oldu. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü. Toplam vergi ve sosyal katkı gelirlerinin tüm alt kalemlerindeki artışlara bağlı olarak 2020 yılında 1 trilyon 274 milyar 701 milyon liraya yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2019 yılında yüzde 43,6 iken 2020 yılında yüzde 47,4’e yükseldi. Gelir, servet gibi kıstasların üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 24,3’e, net sosyal katkıların payı ise yüzde 28,1’e düştü. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir