Enerji Verimliliği Eylem Planı ile tasarruf sağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve 2017-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP), 2 Ocak 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Böylelikle 2017-2020 döneminde Türkiye’ye enerji verimliliğinde 4 milyar 783 milyon dolarlık yatırım yapıldı. UEVEP çerçevesinde yalnızca 2020 yılında enerji verimliliğine yapılan 635 milyon dolarlık yatırımdan 158 milyon dolar tasarruf sağlandı. 2020 yılına birikimli rakamlarla bakıldığında ise 1 milyar 200 milyon dolarlık, 3 milyon 200 bin ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tasarrufu sağlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sanayi ve teknoloji sektörüne verilen “Verimlilik Artırıcı Proje Destek Programı” kapsamında 2009-2020 döneminde 339 projeye 46 milyon liralık destek verilerek yıllık 135 milyon lira parasal tasarruf ve 75 bin TEP enerji tasarrufu sağlandı. Yayınlanan Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmişti. Enerji Verimliliği Eylem Planı ile tasarruf sağlandı #1 Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, toplam 85 milyon metrekarelik ve enerji tüketimi 1 milyon 300 bin TEP olan 2 bin 432 bina ve kampüs izleniyor. Söz konusu bina ve kampüslerin 2020 yılında enerji verimliliği önlemleri ile 35 milyon liraya eşdeğer 7 bin 523 TEP enerji tasarrufu sağlandı. 2019 yılında sağlanan birikimli tasarruf ise 20 bin 398 TEP oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda belediyelerde enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, Denizli, Şanlıurfa, Maraş, Hatay, Malatya ve Manisa belediyelerinde farklı güç ve debilerdeki toplam 234 pompa değişimi, 3,2 milyon Euro bütçeli IPA fonları ile tamamlandı. Söz konusu değişim sonucu 17 milyon 700 bin liralık 30 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Elektriğin iletim-dağıtımında teknik ve teknik olamayan kayıpların azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalarla 2020 yılında 22 bin TEP, 2017-2020 döneminde ise kümülatif olarak 114 bin TEP tasarruf sağlandı. Elektriğin iletim-dağıtımında teknik ve teknik olmayan kayıpların azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar ile kayıp-kaçak oranları 2016 yılındaki yüzde 13,42 seviyesinden 2020 yılı itibariyle yüzde 11,23 seviyesine geriledi. Enerji Verimliliği Eylem Planı ile tasarruf sağlandı #2 Genel aydınlatma tesislerinde ise LED armatür kullanımına ilişkin tamamlanan mevzuat ile 4 yılda 1 milyon LED armatür değişimi planlanıyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında çiftçiler tarafından yapılan projelere yüzde 50 hibe desteği devam ettirilerek, 18 tane yenilenebilir enerji kullanan sera ve 31 tane yenilenebilir enerji üretim tesisi desteklendi. 2020 yılı içinde 17 adet projenin başvuru kabulü gerçekleştirilerek, bu dönemde kurulum faaliyetlerini tamamlayan 66 adet projeye destek ödemesi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra önceki dönemlerde kabul işlemleri gerçekleştirilmiş 139 adet projenin kurulum süreci devam ediyor. Ayrıca yenilenebilir enerji kullanan 10 sera projesi için hibe desteği verildi. 2017-2020 yılları arasında ise toplamda 4,76 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma tescil işlemleri tamamlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) iş birliğinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi oluşturulması amacıyla 3 bin kişide yapılan kamuoyu anketinde, kamuoyunun enerji verimliliği bilinç endeksi orta-üst seviyede bulunan 157,7 olarak hesaplandı. Elektrik ve ısının birlikte üretildiği ve üretilen elektrik ile ısının proseslerde yerinde tüketildiği birleşik ısı güç sistemi olan kojenerasyon tesisleri, enerji tasarrufu için önemli teknolojiler arasında yer alıyor. Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Kojenerasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması noktasında 195 tesise Bakanlığımız tarafından yüksek verimli kojenerasyon tesisi belgesi verildi. Elektrik kurulu gücü 595 megavat olan bu söz konusu tesisler ile yıllık birincil enerji kaynağı tasarrufu 241 bin 581 ton eşdeğer petrol oldu. Enerji Verimliliği Eylem Planı ile tasarruf sağlandı #3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir