EIA: Küresel enerji tüketimi 2050’ye kadar yüzde 50 artacak

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) Uluslararası Enerji Görünümü 2021 raporuna göre, Asya’daki gelişmekte olan ekonomiler başta olmak üzere güçlü küresel ekonomik büyüme, enerji tüketimindeki artışı tetikleyecek. EIA’nın mevcut yasa ve yönetmeliklere dayalı olarak gelecekteki enerji eğilimlerini öngören referans senaryosuna göre, 2050’ye kadar toplam enerji kaynakları arasında en güçlü artış yenilenebilir enerjide görülecek. Enerji politikalarında önemli değişiklikler veya teknolojik atılımlar kaydedilmezse, yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payı artsa bile 2050’ye kadar enerji kaynaklı karbondioksit emisyonlarında artış sürecek. EIA: Küresel enerji tüketimi 2050 ye kadar yüzde 50 artacak #1 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dışı ülkelerdeki elektrik üretimi 2050’ye kadar iki katına çıkacak. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklara daha fazla ağırlık verilmesi ve elektrik şebekesi güvenilirliğinin artırılmasına yönelik çabalar, dünya genelinde batarya kullanımında genişlemeye yol açacak. EIA: Küresel enerji tüketimi 2050 ye kadar yüzde 50 artacak #2 Rapora göre, enerji sektöründe mevcut politika ve teknoloji eğilimlerinin devam etmesi durumunda, 2020-2050 yıllarında küresel enerji tüketimi yaklaşık yüzde 50 artacak. Bu dönemde, sıvı yakıt tüketimi en çok OECD dışı Asya ülkelerinde gerçekleşecek. Hızlı nüfus artışı ve ekonomilerde kaydedilen büyüme, bu bölgelerdeki sıvı yakıt tüketimini tetikleyen unsurların başında olacak. EIA: Küresel enerji tüketimi 2050 ye kadar yüzde 50 artacak #3 Tüketimin üretimi geride bıraktığı bu ülkelerde, ham petrol veya petrol ürünleri ithalatı da artacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir