Blokzincir tabanlı dijital Türk Lirası 2022’de hayata geçirilecek

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, mevcut ve ileri teknolojilerin dijital Türk Lirası gereksinimlerine uygunluklarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam edilecek. Çalışmaların sonucunda da blokzincir tabanlı dijital Türk Lirası’nın gelecek yıl uygulamaya konulması hedefleniyor. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için ülke iş birlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, daha yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testler yapılacak. Mevcut ve ileri teknolojilerin dijital Türk Lirası gereksinimlerine uygunluklarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları devam edecek. Programlanabilir para ve çevrim dışı ödemeler katman servislerine yönelik teknolojik altyapı oluşturularak araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak. Dijital Türk Lirası sisteminin ilgili diğer sistemlerle entegrasyon çalışmalarına başlanacak. Merkez Bankası geçen ay, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve ardından “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturulmuştu. Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanıyor. Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanıyor. Bununla birlikte, blokzincir uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik ulaştırma ve gümrük hizmetlerinde gerekli hukuki ve fiziki altyapı çalışmaları tamamlanacak. Blokzincir teknolojisinin gümrük ve lojistik süreçlerinde uygulama örnekleri incelenerek, mevcut sistemlerle uygulanabilirliği ve entegrasyonu için değerlendirme ve analiz çalışma ve projeler yürütülecek.

Ergene escort

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir