Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı 499 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ait Biyoteknoloji İstatistikleri’ni yayınladı. Buna göre Türkiye’de 2020 yılında 499 girişim, biyoteknoloji faaliyeti yürüttü. Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimler çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; 2020 yılında 369 girişimin 1-9 çalışanı, 67 girişimin 10-49 çalışanı, 37 girişimin 50-249 çalışanı ve 26 girişimin 250 ve daha fazla çalışanı olduğu görüldü. Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2020 yılında gerçekleştirdiği Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcamaları 417 milyon 560 bin 618 lira oldu. Bu harcama, 2019 yılında 324 milyon 462 bin 31 lira olarak gerçekleşti. Biyoteknoloji Ar-Ge harcamalarının mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı, 2019 yılında yüzde 1,10 iken 2020 yılında bu oran yüzde 1,17 oldu. Biyoteknoloji Biyoteknoloji faaliyetlerinde 2020 yılında 2 bin 753 kişi çalıştı. Biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışanların yüzde 47,7’si erkek, yüzde 52,3’ü kadın çalışanlardan oluştu. Biyoteknoloji faaliyetinde çalışanların yüzde 16,2’si doktora, yüzde 22,2’si yüksek lisans, yüzde 36,4’ü lisans, yüzde 7,3’ü yüksekokul ve yüzde 17,9’u lise ve altı eğitim düzeyine sahipti. Tam zaman eş değeri cinsinden biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışan sayısı ise 2020 yılında 2 bin 228 oldu. Biyoteknoloji Biyoteknoloji faaliyeti yürüten 499 girişime göre; biyoteknolojik Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel yüzde 60,9 ile “sermayeye erişim” iken bunu yüzde 49,7 ile “nitelikli insan kaynaklarına erişim” ve yüzde 34,3 ile “yasal düzenleme gereksinimleri” izledi. Biyoteknoloji ürünlerinin ticarileşmesinin önündeki en büyük engel ise yüzde 57,5 ile “uluslararası piyasalara erişim” olup bunu yüzde 53,9 ile “yasal düzenleme gereksinimleri” ve yüzde 53,5 ile “sermayeye erişim” izledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir