Ar-Ge harcaması 2020 yılında 55 milyar liraya yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı araştırmanın sonuçları, Türkiye’nin Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2020 yılında, bir önceki yıla göre 9 milyar 3 milyon lira artarak 54 milyar 957 milyon liraya yükseldi. Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde1,09 oldu Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2019 yılında yüzde 1,06 iken, 2020 yılında 5 trilyon 46 milyar 883 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı yüzde1,09’a yükseldi. Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 64,8 ile en büyük paya sahip olurken, bunu yüzde 28,4 ile yükseköğretim takip etti. Kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 6,8 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzde 52,8 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu. Ar-Ge harcamalarının 2020 yılında yüzde 57,2’si mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken genel devlet Ar-Ge harcamalarının yüzde 28,4’ünü, yükseköğretim yüzde 12,3’ünü, yurt dışı kaynaklar yüzde 2’sini ve yurt içi diğer kaynaklar yüzde 0,1’ini finanse etti. Tam zaman eş değeri (TZE) cinsinden 2020 yılında toplam 199 bin 371 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Sektörler itibari ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2020 yılında yüzde 65,3’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 29,9’u yükseköğretimde ve yüzde 4,7’si kar amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 2020 yılında 63 bin 655 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 31,9’unu oluşturdu. Sektörler itibari ile TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde yüzde 26, kâr amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlette yüzde 30,1, yükseköğretimde ise yüzde 45,1 oldu. Ar-Ge personeli öğrenim durumuna göre incelendiğinde, Ar-Ge personelinin yüzde 33,1’inin lisans eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 32,1 ile doktora veya eş değeri, yüzde 24,6 ile yüksek lisans, yüzde 5,1 ile meslek yüksekokulu ve yüzde 5,1 ile lise ve altı kategorileri takip etti. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ise sırasıyla; yüzde 45,7 ile lisans, yüzde 21,4 ile yüksek lisans, yüzde 19 ile doktora veya eşdeğeri, yüzde 7,2 ile meslek yüksekokulu ve yüzde 6,8 ile lise ve altı eğitim düzeyi şeklinde oldu. İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında 2020 yılında imalat sanayinde gerçekleştirilen 20 milyar 333 milyon lira Ar-Ge harcamasının yüzde 44,7’sinin yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimler tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Bu oran 2015 yılında yüzde 35,3 idi. İmalat sanayindeki toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 40,4’ü orta yüksek teknoloji faaliyetindeki girişimler, yüzde 9,2’si orta düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler ve yüzde 5,7’si düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler tarafından yapıldı. Ar-Ge harcaması 2020 yılında 55 milyar liraya yükseldi #4

Merzifon escort

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir